Nguyễn Sỹ Hội

Nguyễn Sỹ Hội

Ngày sinh: 19/5/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/3/1982

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ:
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 80,31%