Nguyễn Sỹ Quang

Nguyễn Sỹ Quang

Ngày sinh: 1/2/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/12/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân An ninh điều tra

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại tá, Điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra
- Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 64,76%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1988 - 3/2009: Gia nhập lực lượng Công an nhân dân, là học viên chính quy Trường Đại học An ninh nhân dân, sau khi tốt nghiệp, được phân công về Công an Thành phố Hồ Chí Minh và được bố trí làm công tác nghiệp vụ an ninh; lần lượt giữ các chức vụ: Phó Đội trưởng, Đội trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị 4 Công an Thành phố. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30/12/1993

- 4/2009 - 3/2019: Ông được bổ nhiệm và bố trí giữ các chức vụ: Phó Trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị 4, Phó Chánh Văn phòng Công an Thành phố và Trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh

- 4/2019: Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, được tín nhiệm bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 (từ tháng 10/2020)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.