Nguyễn Tâm Hùng

Nguyễn Tâm Hùng

Ngày sinh: 4/6/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/8/1990

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bà Rịa-Vũng Tàu
- Tỷ lệ trúng cử: 70,38%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1987 - 7/1990: Hạ sỹ, Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2

- 8/1990 - 2/1992: Thiếu úy, Trung đội trưởng Đại đội 45, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 3/1992 - 1/1998: Trung úy, Thượng úy, Trợ lý Quân báo-Trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 2/1998 - 1/2004: Đại úy, Thiếu tá, Trợ lý Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 2/2004 - 8/2004: Thiếu tá, Học viên đào tạo ngắn cấp Trung đoàn, Học viện Lục quân

- 9/2004 - 10/2004: Thiếu tá, Trợ lý Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 11/2004 - 9/2006: Trung tá, Bí thư Chi bộ, Phó Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 10/2006 - 10/2009: Trung tá, Ủy viên Đảng ủy Phòng Tham mưu, Trưởng ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 11/2009 - 1/2010: Trung tá, Ủy viên Đảng ủy Quân sự thành phố Bà Rịa, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bà Rịa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 2/2010 - 1/2012: Thượng tá, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bà Rịa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 2/2012 - 9/2012: Thượng tá, Học viên hoàn thiện Quân sự địa phương cấp Trung đoàn tại Học viện Lục quân

- 10/2012 - 9/2013: Thượng tá, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bà Rịa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 10/2013 - 2/2014: Thượng tá, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 3/2014 - 7/2014: Thượng tá, Ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 8/2014 - 1/2016: Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 2/2016 - 7/2016: Đại tá, Học viên đào tạo ngắn Quân sự địa phương cấp Chiến dịch-Chiến lược tại Học viện Quốc phòng

- 8/2016 - 11/2018: Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 12/2018 - 4/2019: Đại tá, Học viên Hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Lục quân

- 5/2019 - 3/2021: Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 16/3/2021: Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.