Nguyễn Tạo

Nguyễn Tạo

Ngày sinh: 16/6/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/4/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khóa XIV, XV
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng
- Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Khóa XVI
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng
- Tỷ lệ trúng cử: 81,01%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng
- Tỷ lệ trúng cử: 78,90%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1982 - 5/1984: Chiến sĩ (quản lý tài vụ) Học viện Lục quân Đà Lạt

- 6/1984 - 9/1987: Xuất ngũ, chuyển ngành công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

- 10/1987 - 4/1992: Sinh viên Phân viện Đại học Pháp lý Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh (Phó Bí thư Đoàn trường)

- 4/1992 - 7/1994: Công tác tại Phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

- 7/1994 - 10/2004: Thư ký Đoàn ĐBQH khóa IX, X, XI; Chuyên viên nội chính Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

- 10/2004 - 10/2008: Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng

- 11/2008 - 11/2011: Giám đốc, Bí thư Chi bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

- 11/2011 - 5/2014: Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng

- 5/2014 - 6/2016: Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; Tỉnh ủy viên khóa X

- 6/2016: ĐBQH khóa XIV (7/2016); Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá tỉnh Lâm Đồng; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng; Tỉnh ủy viên khóa XI (từ 11/2020)

- 7/2021: ĐBQH khóa XV, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội và Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.