Nguyễn Thái Học

Nguyễn Thái Học

Ngày sinh: 7/2/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 17/1/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học chính trị, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Phú Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 84,06%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2002: Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên

- 7/2006: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên luân chuyển và chỉ định đồng chí giữ chức Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

- 6/2011: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên

- 7/2013: Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm đồng chí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên

- 1/2015: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên

- 15/6/2018: Ban Bí thư điều động đồng chí về công tác tại Ban Nội chính Trung ương và giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương