Nguyễn Thái Học

Nguyễn Thái Học

Ngày sinh: 7/2/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 17/1/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học chính trị, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (từ 3/2024)
- Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương (6/2018 - 3/2024)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Phú Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 84,06%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1995 - 12/1999 : Chuyên viên Ban Xây dựng đoàn, Văn phòng Tỉnh đoàn Phú Yên rồi Phó Ban, Trưởng Ban Thanh niên trường học Tỉnh đoàn Phú Yên

- 1/2000 - 1/2002 : Học Đại học Chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 2/2002 - 6/2002 : Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Phú Yên

- 7/2002 - 6/2006 : Tỉnh ủy viên (12/2004), Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên

- 7/2006 - 6/2010 : Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

- 8/2010 - 8/2011 : Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên

- 9/2011 - 6/2013 : Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

- 7/2013 - 6/2018 : Tỉnh ủy viên rồi Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên

- 6/2018 - 3/2024 : Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ủy ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương

- 3/2024 : Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.