Nguyễn Thanh Cầm

Nguyễn Thanh Cầm

Ngày sinh: 11/8/1975

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/5/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội, Cử nhân Quan hệ quốc tế

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Tiền Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 67,52%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1998 - 6/2009: Cán bộ Ban Quốc tế Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- 6/2009 - 11/2009: Phó ban tham mưu công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- 11/2009 - 6/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Ban tham mưu công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam kiêm Thư ký Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- 6/2011 - 10/2013: Phó Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- 10/2013 - 1/2015: Trưởng ban Ban Chính sách-Luật pháp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- 1/2015 - 11/2017: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trưởng ban Ban Chính sách-Luật pháp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bí thư Chi bộ

- 11/2017 - 2/2019: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trưởng ban Ban Chính sách-Luật pháp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bí thư Chi bộ Ban Chính sách-Luật pháp, Tổ trưởng Tổ công tác tham gia giải quyết các vụ việc, điểm nóng liên quan tới phụ nữ, trẻ em và Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- 2/2019 - 7/2021: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trưởng ban Ban Chính sách-Luật pháp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Chi bộ Ban Chính sách-Luật pháp; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Tổ trưởng Tổ công tác tham gia giải quyết các vụ việc, điểm nóng liên quan đến phụ nữ, trẻ em và tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội.