Nguyễn Thành Công

Nguyễn Thành Công

Ngày sinh: 10/7/1984

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/12/2009

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 86,97%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 91,75%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/2008 - 9/2014: Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công

- 10/2014 - 12/2019: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc của Quốc hội; Phó Trưởng Ban Phát triển Kinh tế Công nghiệp tỉnh Ninh Bình; Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình

- 1/2020 - 1/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc của Quốc hội; Phó Trưởng Ban Phát triển Kinh tế Công nghiệp tỉnh Ninh Bình; Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình

- 1/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc của Quốc hội; Phó Trưởng Ban Phát triển Kinh tế Công nghiệp tỉnh Ninh Bình; Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Ninh Bình

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.