Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải

Ngày sinh: 30/11/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/10/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Chính trị học
- Cử nhân Tài chính kế toán các doanh nghiệp, Hành chính học

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Long An
- Tỷ lệ trúng cử: 76,20%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1994 - 1/2009: Chuyên viên Văn phòng Ban, Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An

- 2/2009 - 11/2010: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An

- 12/2010 - 1/2014: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đến tháng 11/2011 được chỉ định bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, được phân công giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An

- 2/2014 - 8/2015: Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Tân Trụ, Long An

- 9/2015 - 11/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đến tháng 11/2015, Đại hội Đảng bộ tỉnh bầu tham gia Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An

- 12/2015 - 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Long An

- 30/10/2020 - nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV,  Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An.