Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải

Ngày sinh: 21/5/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 14/12/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật kinh tế

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên Huế
- Tỷ lệ trúng cử: 73,85%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1996 - 12/2000: Chuyên viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Thủy

- 1/2001 - 5/2004: Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Thủy

- 6/2004 - 7/2007: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Thủy; Học lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Hồ Chí Minh

- 8/2007 - 2/2010: Kiểm sát viên Trung cấp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

- 3/2010 - 7/2012: Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

- 8/2012 - 9/2018: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

- 10/2018 - 3/2020: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Kiểm sát viên cao cấp

- 4/2020 - nay: Tỉnh ủy viên; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Kiểm sát viên cao cấp

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.