Nguyễn Thanh Hiền

Nguyễn Thanh Hiền

Ngày sinh: 2/9/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 9/10/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Quản lý giáo dục
- Đại học chuyên ngành sư phạm Toán

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 74,80%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương