Nguyễn Thanh Hồng

Nguyễn Thanh Hồng

Ngày sinh: 8/6/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/9/1982

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ:
- Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-New Zealand
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 66,58%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương