Nguyễn Thanh Long

Nguyễn Thanh Long

Ngày sinh: 3/9/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 31/7/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa, Bác sĩ

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế
- Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương (12/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long
- Tỷ lệ trúng cử: 67,55%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1995-2003: Chuyên viên Vụ Y tế dự phòng, Bộ Y tế

- 12/2003 - 7/2005: Trưởng Phòng Kiểm soát và Phòng, chống HIV/AIDS, Cục Y tế dự phòng và Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế

- 8/2005 - 3/2008: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam, Bộ Y tế

- 3/2008 - 12/2011: Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế

- 12/2011 - 10/2018: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế

- 10/2018 - 1/2020: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

- 1/2020 - 7/2020: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng (từ 26/3/2020), Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế (9/3/2020)

- 7/2020 - 11/2020: Bí thư Ban Cán sự Đảng (từ 7/7/2020), Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (7/7/2020), kiêm Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia (16/10/2020)

- 12/11/2020 - 1/2021: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, kiêm Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia

- 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, kiêm Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; Trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (6/2021)

- 12/2021: Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.