Nguyễn Thanh Long

Bộ trưởng Bộ Y tế (11/2020 - 6/2022)

Nguyễn Thanh Long

Ngày sinh: 3/9/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 31/7/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa, Bác sĩ

Chức vụ:
- Quốc hội phê chuẩn bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV từ ngày 07/6/2022 và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026
- Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 658/QĐ-CTN ngày 07/6/2022 về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long
- Tỷ lệ trúng cử: 67,55%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1995-2003: Chuyên viên Vụ Y tế dự phòng, Bộ Y tế

- 12/2003 - 7/2005: Trưởng Phòng Kiểm soát và Phòng, chống HIV/AIDS, Cục Y tế dự phòng và Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế

- 8/2005 - 3/2008: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam, Bộ Y tế

- 3/2008 - 12/2011: Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế

- 12/2011 - 10/2018: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế

- 10/2018 - 1/2020: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

- 1/2020 - 7/2020: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng (từ 26/3/2020), Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế (9/3/2020)

- 7/2020 - 11/2020: Bí thư Ban Cán sự Đảng (từ 7/7/2020), Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (7/7/2020), kiêm Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia (16/10/2020)

- 12/11/2020 - 1/2021: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, kiêm Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia

- 1/2021 - 6/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, kiêm Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; Trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021); Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương (12/2021 - 6/2022)

- KỶ LUẬT:

- 6/6/2022: Tại kỳ họp bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng do vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn NSNN; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Y tế

- 7/6/2022: Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế và bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV theo Nghị quyết số 48/2022/QH15; Chủ tịch nước ký Quyết định số 658/QĐ-CTN về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026

- 7/6/2022: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.