Nguyễn Thành Nam

Nguyễn Thành Nam

Ngày sinh: 13/8/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 9/11/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phó Thọ
- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Phú Thọ
- Tỷ lệ trúng cử: 80,75%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1986 - 12/1988: Công tác tại phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Kế toán Hợp tác xã Nông nghiệp; Phó Bí thư Đoàn phường; Học Đại học Nông nghiệp

- 1/1989 - 3/1993: Công tác tại phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, giữ các chức vụ: Kế toán Hợp tác xã Nông nghiệp; Đảng ủy viên; Trưởng Ban Thư ký HĐND; Bí thư Đoàn phường; Đại biểu HĐND phường Tiên Cát, nhiệm kỳ 1989-1994

- 4/1993 - 9/1997: Công tác tại Thành đoàn Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phú (Phú Thọ), giữ các chức vụ: Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội; Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Việt Trì, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

- 10/1997 - 10/2002: Công tác tại Tỉnh đoàn Phú Thọ, giữ các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội Đồng đội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

- 11/2002 - 4/2009: Công tác tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, giữ các chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường

- 5/2009 - 4/2012: Công tác tại Huyện ủy Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, giữ các chức vụ: Phó Bí thư phụ trách Cơ sở Đảng; Phó Bí thư Thường trực, Đại biểu HĐND huyện Đoan Hùng nhiệm kỳ 2011-2016

- 5/2012 - nay: Công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ, giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực; Chủ tịch-Bí thư Chi bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam các khóa IV, V, VI; từ 11/2020 được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ

- 7/2021: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phó Thọ; Đại biểu Quốc hội khóa XV.