Nguyễn Thanh Nghị

Nguyễn Thanh Nghị

Ngày sinh: 12/8/1976

Giới tính: Nam

Quê quán: phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/1/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật xây dựng, Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (từ 4/2021)
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Kiên Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 81,66%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1999 - 1/2007: Giảng viên tại Bộ môn Kỹ thuật, Khoa học ứng dụng, ĐH Kiến trúc TP HCM; Học Thạc sĩ tại ĐH George Washington, Hoa Kỳ; Giảng viên tại Bộ môn Kỹ thuật, Khoa học ứng dụng, ĐH Kiến trúc TP HCM; Học Tiến sĩ tại ĐH George Washington, Hoa Kỳ; Giảng viên tại Khoa Xây dựng, ĐH Kiến trúc TP HCM

- 1/2007 - 12/2008 : Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học và Quan hệ quốc tế, ĐH Kiến trúc TP HCM

- 12/2008 - 11/2011: Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học và Quan hệ quốc tế, ĐH Kiến trúc TP HCM; Phó Bí thư Đảng ủy ĐH Kiến trúc TP HCM; Ủy viên BCH Đảng bộ Khối cơ sở Bộ xây dựng;Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (1/2011)

- 11/2011 - 2/2014: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

- 2/2014 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

- 10/2015 - 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

- 1/2016 - 10/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Kiên Giang; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng

- 10/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ Trưởng Bộ Xây dựng

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng

- 4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.