Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Thanh Phong

Ngày sinh: 21/5/1976

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/4/2002

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long
- Tỷ lệ trúng cử: 65,42%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1996 - 10/1997: Công tác tại Ban Thanh tra Giao thông vận tải Vĩnh Long thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long

- 10/1997 - 11/2003: Công tác tại Đội Thanh tra Giao thông vận tải thị xã Vĩnh Long thuộc Phòng Quản lý đô thị thành phố Vĩnh Long

- 11/2003 - 6/2011: Thanh tra viên Thanh tra Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long

- 7/2011 - 4/2012: Đội phó Thanh tra Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long

- 5/2012 - 2/2016: Đội trưởng Thanh tra Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long

- 3/2016 - 9/2019: Phó Chánh Thanh tra, Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long

- 9/2017 - 3/2020: Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn cơ sở Thanh tra Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long

- 10/2019 - nay: Chánh Thanh tra, Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long

- 4/2020 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long, Bí thư chi bộ

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV.