Nguyễn Thanh Phương

Nguyễn Thanh Phương

Ngày sinh: 3/4/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/10/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ:
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ
- Tỷ lệ trúng cử: 62,85%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ
- Tỷ lệ trúng cử: 69,54%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1986 - 8/1992: Giảng viên, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ

- 9/1992 - 6/1998: Trưởng Bộ môn Hải sản, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

- 7/1998 - 7/2002: Đảng ủy viên Đảng bộ Khoa Nông nghiệp, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy sản, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

- 8/2002 - 5/2004: Bí thư Chi bộ Khoa Thủy sản, Phó Trưởng khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ

- 5/2004 - 3/2012: Phó Bí thư Đảng bộ Khoa Thủy sản, Trưởng khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ

- 4/2012 - 5/2012: Phó Giáo sư Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ

- 6/2012 - 02/2018: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ; Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Trường Đại học Cần Thơ

- 3/2018 - nay: Bí thư Đảng ủy trường, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.