Nguyễn Thanh Quang

Nguyễn Thanh Quang

Ngày sinh: 6/12/1964

Ngày mất: 26/3/2021

Giới tính: Nam

Quê quán: Phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/11/1984

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành ủy Đà Nẵng
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng
- Tỷ lệ trúng cử: 70,84%