Nguyễn Thanh Thủy

Nguyễn Thanh Thủy

Ngày sinh: 10/3/1965

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Đông Bình, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/1/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành lịch sử Đảng

Chức vụ:
- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hậu Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 69,33%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương