Nguyễn Thanh Xuân

Nguyễn Thanh Xuân

Ngày sinh: 6/10/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 16/11/1981

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội

Chức vụ:
- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ
- Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ
- Tỷ lệ trúng cử: 60,99%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương