Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ngày sinh: 4/4/1961

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/9/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội
- Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 72,50%