Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Hà

Ngày sinh: 29/12/1990

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh

Chức vụ:
- Giáo viên THPT hạng III, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường THPT Lương Tài, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 54,64%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/2014 - nay: Giáo viên, Trường THPT Lương Tài, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.