Nguyễn Thị Hồng Hà

Nguyễn Thị Hồng Hà

Ngày sinh: 10/10/1966

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 14/3/1989

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân Kinh tế chính trị
- Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
- Ủy viên Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 77,82%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương