Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ngày sinh: 11/1/1974

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/12/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân-Chính-Đảng
- Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
- Chi hội trưởng Chi hội luật gia Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 54,66%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1998 - 3/2003: Chuyên viên Phòng Tổ chức, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận

- 4/2003 - 6/2004: Chuyên viên Phòng Tổ chức, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

- 7/2004 - 12/2014: Phó Trưởng phòng Tổ chức, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2015 - 3/2018: Trưởng phòng Tổ chức, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

- 3/2018 - nay: Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Thành phố Hồ Chí Minh

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.