Nguyễn Thị Huế

Nguyễn Thị Huế

Ngày sinh: 4/1/1984

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 9/2/2010

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn
- Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thành phố Bắc Kạn
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn
- Tỷ lệ trúng cử: 58,14%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/2006 - 6/2011: Chuyên viên Sở Nội vụ Bắc Kạn

- 7/2011 - 3/2012: Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn

- 4/2012 - 9/2012: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn

- 10/2012 -  9/2014: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh

- 10/2014 - 12/2015: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn; Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

- 1/2016 - 10/2016: Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

- 11/2016 - 10/2019: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Chủ tịch công đoàn cơ quan Tỉnh đoàn

- 10/2019 - 5/2020: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn; Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thành phố

- 6/2020 - nay: Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn; Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thành phố

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.