Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Thị Kim Anh

Ngày sinh: 11/3/1973

Giới tính: Nữ

Quê quán: phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 12/1/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 76,98%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1998 - 3/1999: Cán bộ hợp đồng, Vụ Pháp chế, Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

- 4/1999 - 5/2006: Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- 6/2006 - 12/2008: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- 1/2009 - 6/2012: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chủ tịch Công đoàn Vụ Pháp chế

- 7/2012 - 9/2013: Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- 2010-2014: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

- 10/2013: Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2016-2020; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020-2025

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.