Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Thị Kim Anh

Ngày sinh: 11/3/1973

Giới tính: Nữ

Quê quán: phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 12/1/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Bungary
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 76,98%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1998 - 3/1999: Cán bộ hợp đồng, Vụ Pháp chế, Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

- 4/1999 - 5/2006: Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- 6/2006 - 12/2008: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- 1/2009 - 6/2012: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chủ tịch Công đoàn Vụ Pháp chế

- 7/2012 - 9/2013: Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- 2010-2014: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

- 10/2013 - 7/2021: Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2016-2020; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020-2025

- 7/2021 - nay: Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Bungary (11/2021)