Nguyễn Thị Kim Bé

Nguyễn Thị Kim Bé

Ngày sinh: 10/9/1968

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/1/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm Văn

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Kiên Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 72,73%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Kiên Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 72,66%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1991 - 8/1994: Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Hiệp (nay là Trường Trung học cơ sở Thạnh Đông), kiêm Phó Tổng phụ trách Đội, Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên

- 9/1994 - 7/1996: Giáo viên, kiêm Tổng phụ trách Đội, Bí thư Chi đoàn giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Hiệp

- 8/1996 - 10/2003: Giáo viên Trường Trung học phổ thông bán công Nguyễn Đình Chiểu, đến 2/1997 được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường THPT bán công Nguyễn Đình Chiểu, kiêm Bí thư đoàn trường, Ủy viên Ban chấp hành Thị đoàn Rạch Giá, Tổ trưởng tổ Đảng. Tháng 11/2000 được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT bán công Nguyễn Đình Chiểu, Phó Bí thư Chi bộ liên trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt-Nguyễn Đình Chiểu, Bí thư Chi bộ trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Ủy viên BCH Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, nhiệm kỳ 2000-2005

- 11/2003 - 8/2011: Được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở, nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015; Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ II thuộc Đảng bộ Sở GD&ĐT Kiên Giang, là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011, Đại biểu Quốc hội Khóa XII

- 8/2011 - 6/2016: Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, được bầu giữ chức Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang, thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII, Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2011-2015

- 7/2016: Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, được bầu giữ chức Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang, thành viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV, Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Từ tháng 12/2020 được phân công giữ chức Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.