Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Lan

Ngày sinh: 10/5/1974

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/6/2009

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Thú y

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối Các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội
- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
- Thành viên Hội đồng quản trị Học viện Nông nghiệp Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Ủy viên Hội Nữ tri thức Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 67,62%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 70,73%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1997 - 9/2002: Giảng viên khoa Thú y, trường Đai học Nông nghiệp 1 (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

- 10/2002 - 3/2007: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Miazaki, Nhật Bản

- 4/2007 - 3/2012: Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn Bệnh lý thú y (từ 3/2012) KhoaThú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- 4/2012 - 10/2014: Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng bộ môn Bệnh lý thú y; Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học Thú y (từ 10/2012), Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Đảng ủy viên Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam (từ 10/2013)

- 11/2014 - 4/2015: Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Phó Trưởng khoa (đến 12/2014), Phó Trưởng bộ môn (đến 02/2015), Trưởng bộ môn (từ 3/2015) Bộ môn Bệnh lý thú y; Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học Thú y, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- 5/2015 - 12/2015: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách (từ 7/2015) Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Trưởng bộ môn Bệnh lý thú y (đến 7/2015), Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học Thú y, Khoa Thú y; Thành viên Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các trưởng Đại học, Cao đẳng Hà Nội (từ 8/2015)

- 01/2016 - 6/2016: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các trường Đai học, Cao đẳng Hà Nội; Thành viên Hội đồng Học viện; Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học Thú y, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- 7/2016 - nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Thành viên Hội đồng Học viện; Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học Thú y, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Đai biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV; Thành viên nữ nghị sĩ Việt Nam, Thành viên Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-New Zealand của Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Hội Nữ trí thức Việt Nam

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.