Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Lan Anh

Ngày sinh: 18/5/1981

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 21/10/2003

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học cây trồng, Kỹ sư trồng trọt

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Bí thư Chi bộ 5 Trường Cao đẳng Lào Cai
- Trưởng khoa Nông Lâm-Xây dựng, Trường Cao đẳng Lào Cai
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lào Cai
- Tỷ lệ trúng cử: 82,89%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/2003 - 10/2007: Cán bộ Phòng Đào tạo - Trường Trung học Kinh tế, kỹ thuật tỉnh Lào Cai

- 11/2007 - 8/2008: Trưởng bộ môn Trồng trọt, Khoa Nông Lâm - Trường Trung học Kinh tế, kỹ thuật tỉnh Lào Cai

- 9/2008 - 11/2010: Trưởng khoa Nông Lâm - Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lào Cai

- 12/2010 - 11/2018: Trưởng khoa Nông Lâm - Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lào Cai; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư Chi bộ 6 Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lào Cai

- 12/2018 - 5/2020: Trưởng khoa Nông Lâm-Xây dựng, Trường Cao đẳng Lào Cai; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Bí thư Chi bộ 5 Trường Cao đẳng Lào Cai

- 6/2020 - nay: Trưởng khoa Nông Lâm-Xây dựng, Trường Cao đẳng Lào Cai; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Bí thư Chi bộ 5 Trường Cao đẳng Lào Cai

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.