Nguyễn Thị Lệ

Nguyễn Thị Lệ

Ngày sinh: 26/9/1967

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 4/12/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Ngữ văn

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 85,43%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1989 - 1/2002: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận Đoàn 3, phụ trách công tác tổ chức; Phó Bí thư Thường trực Quận Đoàn 3, phụ trách khối xây dựng Đoàn; Quận ủy viên khóa VII, VIII, Bí thư Quận Đoàn 3, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Quận 3, Đại biểu HĐND Quận 3 (1999-2004)

- 2/2002 - 8/2003: Quận ủy viên khóa VIII, Bí thư Đảng ủy Phường 6, Quận 3; Trưởng phòng Tổ chức chính quyền Quận 3

- 9/2003 - 8/2010: Ủy viên Ban Thường vụ-Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 3, Đại biểu HĐND Quận 3 nhiệm kỳ 2005-2009; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 3 khóa IX

- 9/2010 - 10/2015: Thành ủy viên khóa IX; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 3; Bí thư Quận ủy Quận 3 khóa X, XI; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy khóa IX

- 11/2015 - 3/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa X; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Đại biểu HĐND Thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

- 4/2019 - 6/2021: Phó Bí thư Thành ủy khóa X, XI; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

- 6/2021 - nay: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)