Nguyễn Thị Lệ

Nguyễn Thị Lệ

Ngày sinh: 26/9/1967

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 4/12/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Ngữ văn

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 85,43%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1989 - 1/2002: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận Đoàn 3, phụ trách công tác tổ chức; Phó Bí thư Thường trực Quận Đoàn 3, phụ trách khối xây dựng Đoàn; Quận ủy viên khóa VII, VIII, Bí thư Quận Đoàn 3, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Quận 3, Đại biểu HĐND Quận 3 (1999-2004)

- 2/2002 - 8/2003: Quận ủy viên khóa VIII, Bí thư Đảng ủy Phường 6, Quận 3; Trưởng phòng Tổ chức chính quyền Quận 3

- 9/2003 - 8/2010: Ủy viên Ban Thường vụ-Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 3, Đại biểu HĐND Quận 3 nhiệm kỳ 2005-2009; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 3 khóa IX

- 9/2010 - 10/2015: Thành ủy viên khóa IX; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 3; Bí thư Quận ủy Quận 3 khóa X, XI; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy khóa IX

- 11/2015 - 3/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa X; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Đại biểu HĐND Thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

- 4/2019: Phó Bí thư Thành ủy khóa X, XI; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

- 24/6/2021: Tại kỳ họp thứ nhất HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.