Nguyễn Thị Lệ Thủy

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Ngày sinh: 31/1/1968

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/3/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý và bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật, Cử nhân Nuôi trồng thủy sản, Cử nhân tiếng Anh

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bến Tre
- Tỷ lệ trúng cử: 61,54%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bến Tre
- Tỷ lệ trúng cử: 67,99%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1990 - 4/2000: Cán bộ nghiên cứu, Viện Nghiên cứu dầu thực vật - tinh dầu - hương liệu - mỹ phẩm

- 5/2000 - 10/2002: Học thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Philippines - Los Banos

- 11/2002 - 10/2004: Quyền Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm Đồng Gò thuộc Viện Nghiên cứu dầu thực vật - tinh dầu - hương liệu - mỹ phẩm

- 11/2004 - 10/2007: Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm Đồng Gò thuộc Viện Nghiên cứu dầu thực vật - tinh dầu - hương liệu - mỹ phẩm, Chi ủy viên Chi bộ Viện Nghiên cứu dầu thực vật

- 11/2007 - 11/2010: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

- 12/2010 - 7/2013: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Bến Tre

- 8/2013 - 7/2016: Tỉnh ủy viên, Bí Thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre

- 8/2016 - 7/2018: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 8/2018 - 7/2021: Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV

- 7/2021 - nay: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV.