Nguyễn Thị Mai Hoa

Nguyễn Thị Mai Hoa

Ngày sinh: 22/4/1967

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/9/1988

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngữ văn, Cử nhân chuyên ngành Sư phạm

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Australia (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp
- Tỷ lệ trúng cử: 63,27%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp
- Tỷ lệ trúng cử: 58,09%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1984 - 8/1988: Sinh viên Đại học Sư phạm Vinh; Dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V (1987)

- 1988 - 10/1998: Giáo viên Trường Năng khiếu Vinh, Nghệ An - Bí thư Đoàn Trường, Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục Thành phố Vinh

- 11/1998 - 6/2004: Giảng viên, Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Xã hội, Phó Phòng Quản lí Khoa học và Bồi dưỡng Giáo viên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XI

- 7/2004 -9/2008: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An; Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động Tỉnh

- 10/2008 - 6/2016: Ủy viên BCH TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa X; Ủy viên BCH Đảng ủy; Bí thư Chi bộ, Phó Ban Tuyên giáo; Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XI; Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo

- 7/2016 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Mexico

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Australia (11/2021).