Nguyễn Thị Minh Trang

Nguyễn Thị Minh Trang

Ngày sinh: 16/5/1979

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/6/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn hóa học, Cử nhân Xã hội học

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư
- Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Vĩnh Long
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long
- Tỷ lệ trúng cử: 64,43%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long
- Tỷ lệ trúng cử: 66,79%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1996: Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

- 6/1996 - 6/1998: Học Trung cấp Kỹ thuật mật mã tại Thành phố Hồ Chí Minh

- 6/1998 - 9/2005: Nhân viên Cơ yếu Văn phòng Huyện ủy Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

- 9/2005 - 9/2010: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

- 10/2010 - 6/2013: Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

- 6/2013 - 6/2014: Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

- 6/2014 - 12/2015: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long

- 12/2015 - 5/2016: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long

- 5/2016 - 9/2018: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long; Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021

- 9/2018: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Mang Thít; Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Vĩnh Long.