Nguyễn Thị Nghĩa

Nguyễn Thị Nghĩa

Ngày sinh: 6/12/1960

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Tân Phong huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/9/1983

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 82,90%