Nguyễn Thị Ngọc Lan

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Ngày sinh: 5/8/1985

Giới tính: Nữ

Quê quán: Khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 11/6/2017

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Dược, Cử nhân Công nghệ hóa

Chức vụ:
- Chuyên viên Sở y tế tỉnh Bắc Ninh
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 58,04%