Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Ngày sinh: 29/9/1985

Giới tính: Nữ

Quê quán: phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 14/12/2009

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Hành chính học

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương
- Bí thư Đảng ủy cơ quan Tỉnh đoàn
- Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn
- Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 60,00%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/2007 - 6/2008: Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

- 6/2008 - 3/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Uyên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện (6/2008 - 5/2010); Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện (5/2010 - 8/2012); Bí thư Huyện đoàn khóa X (8/2012 - 3/2014); Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Đoàn thể huyện (2012-2014); Phó Bí thư Chi bộ 2, nhiệm kỳ 2010-2015

- 4/2014 - 10/2016: Thị ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Tân Uyên; Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND, UBND thị xã Tân Uyên nhiệm kỳ 2015–2020; Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tân Uyên nhiệm kỳ 2011-2016; Phó Chủ tịch HĐND thị xã Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021 (6/2016 - 12/2016)

- 10/2016 - nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (7/2017 - 7/2018); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn (6/2017 - 12/2017);  Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022 (9/2017 - nay); Bí thư Đảng ủy cơ quan Tỉnh đoàn Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020 (12/2017); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 (2/2019), nhiệm kỳ 2020-2025 (10/2020); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (7/2020 - nay); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đoàn (12/2017 - 11/2020); Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương đoàn (11/2020 - nay)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV.