Nguyễn Thị Như Ý

Nguyễn Thị Như Ý

Họ và tên: Nguyễn Thị Như Ý (VY)

Ngày sinh: 2/11/1973

Giới tính: Nữ

Quê quán: thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 18/9/2003

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên Đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 59,20%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 65,76%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1994 - 11/1998: Chuyên viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 11/1998 - 12/2003: Chuyên viên Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

- 12/2003 - 2/2008: Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

- 2/2008 - 5/2008: Phó Trưởng phòng Phòng Dân nguyện và Thông tin, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đồng Nai

- 5/2008 - 12/2011: Phó Trưởng phòng Phòng Công tác ĐBQH, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đồng Nai

- 1/2012 - 3/2013: Trưởng Ban Chính sách pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai

- 3/2013 - 11/2015: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai

- 11/2015 - 5/2018: Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội (7/2016)

- 5/2018 - nay: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai khóa IX, khóa X

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.