Nguyễn Thị Phú Hà

Nguyễn Thị Phú Hà

Ngày sinh: 17/3/1972

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/9/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hòa Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 79,27%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1997 - 11/1997: Cán bộ hợp đồng tại Vụ Tài chính, tiền tệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 12/1997 - 7/2005: Chuyên viên Vụ Tài chính, tiền tệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 8/2005 - 12/2006: Chuyên viên Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 1/2007 - 10/2014: Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 11/2014 - 3/2017: Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 9/2015 - 7/2018: Ủy viên Ban Thưởng vụ Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020

- 4/2017 - 5/7/2018: Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 6/7/2018 - 7/2021: Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

- 27/12/2018 - 1/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhiệm kỳ 2018-2020

- 11/1/2019 - 7/2021: Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

- 1/2020 - 8/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.