Nguyễn Thị Phúc

Nguyễn Thị Phúc

Ngày sinh: 19/5/1965

Giới tính: Nữ

Quê quán: Phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/1/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

Chức vụ:
- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 62,53%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương