Nguyễn Thị Quyên Thanh

Nguyễn Thị Quyên Thanh

Ngày sinh: 19/10/1978

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 2/6/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
- Cử nhân Ngoại ngữ

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long
- Tỷ lệ trúng cử: 63,49%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long
- Tỷ lệ trúng cử: 67,11%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/2000 - 2/2007: Giáo viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Vĩnh Long nhiệm kỳ 2003-2007

- 3/2008 - 8/2009: Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

- 9/2009 - 7/2010: Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long

- 7/2010 - 3/2014: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Long nhiệm kỳ 2010-2015; Đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016; Đại biểu HĐND thành phố Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016

- 3/2014 - 12/2015: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long

- 1/2016 - 3/2020: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015-2020; Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021

- 3/2020: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV.