Nguyễn Thị Quyết Tâm

Nguyễn Thị Quyết Tâm

Ngày sinh: 20/12/1958

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 18/3/1980

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính tín dụng, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Lịch sử Đảng

Chức vụ:
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 76,37%