Nguyễn Thị Sửu

Nguyễn Thị Sửu

Họ và tên: Nguyễn Thị Sửu (Nguyễn Thị Hường, Kê Sửu)

Ngày sinh: 9/11/1973

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Tà Ôi

Ngày vào Đảng: 3/10/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngữ văn, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Thừa Thiên Huế
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
- Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
- Hội viên Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên Huế
- Tỷ lệ trúng cử: 76,57%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1992 - 7/1997: Sinh viên, Bí thư Chi đoàn, Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa Ngữ văn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Sư phạm Huế

- 8/1997 - 2/2006: Giáo viên, Tổng Phụ trách Đội, Phó Bí thư Đoàn Trường Trung học sơ sở Dân tộc nội trú A Lưới; Đại biểu HĐND huyện, Hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 1999-2004 và 2004-2011

- 3/2006 - 2/2010: Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủỵ, Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy A Lưới; Đại biểu HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

- 3/2010 - 10/2015: Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011-2016

- 11/2015 - 7/2017: Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

- 8/2017 - 5/2019: Bí thư Huyện ủy A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

- 6/2019 - 7/2021: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

- 7/2021 - nay: Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Thừa Thiên Huế; Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam; Hội viên Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam.