Nguyễn Thị Thu Dung

Nguyễn Thị Thu Dung

Ngày sinh: 4/8/1969

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 13/11/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Y khoa, Bác sĩ Y khoa

Chức vụ:
- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình
- Ủy viên Ban Thường vụ công đoàn ngành y tế Thái Bình
- Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Thư ký Hội Y tế Công cộng Thái Bình
- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thái Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 73,04%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thái Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 75,90%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1995 - 11/2000: Bác sĩ Bệnh viện Lao Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Học Cao học Y tế công cộng tại Trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội (10/1998 - 11/2000)

- 12/2000 - 6/2005: Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Lao Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- 7/2005 - 9/2005: Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Lao Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- 10/2005 - 6/2007: Chuyên viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở Y tế Thái Bình

- 7/2007 - 7/2009: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở Y tế Thái Bình

- 8/2009 - 3/2010: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Y tế Thái Bình

- 4/2010 - 6/2018: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016-2021); Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (2016-2021); Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế Thái Bình; Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình (2012-2017); Phó Chủ tịch Thường trực, Thư ký Hội Y tế công cộng tỉnh Thái Bình; Nghiên cứu sinh tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (10/2007 - 5/2012)

- 6/2018 - nay: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016-2021); Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành y tế Thái Bình; Phó Chủ tịch Thường trực, Thư ký Hội Y tế công cộng tỉnh Thái Bình

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.