Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh: 4/2/1978

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/9/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Quảng Ninh khoá XV
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 85,19%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1996 - 2/1998: Nhân viên hợp đồng tại Thành đoàn Hạ Long

- 3/1998 - 12/1999: Học viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

- 1/2000 - 1/2002: Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- 2/2002 - 8/2002: Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- 8/2002 - 12/2002: Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hạ Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh

- 1/2003 - 6/2004: Quyền Bí thư Thành đoàn Hạ Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh

- 7/2004 - 8/2007: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học, Tỉnh đoàn Quảng Ninh

- 9/2007 - 6/2008: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn, học viên lớp Cao cấp Lý luận chính trị tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

- 7/2008 - 2/2011: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên nông thôn, công nhân, viên chức và đô thị, Tỉnh đoàn Quảng Ninh

- 2/2011 - 3/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ninh

- 4/2015 - 10/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn khóa X, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa IV

- 10/2015 - 5/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn khóa X, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa IV

- 5/2016 - 12/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn khóa X, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa IV

- 1/2017 - 4/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh khóa X, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa IV

- 5/2017 - 3/8/2021: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 7/2021 - nay: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khoá XV tỉnh Quảng Ninh; Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội.