Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Ngày sinh: 25/9/1972

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 4/8/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk
- Tỷ lệ trúng cử: 83,95%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1989 - 9/1989: Cán bộ cơ quan Thành đoàn Buôn Ma Thuột

- 9/1989 - 7/1990: Học Trung cấp Lý luận Mác-Lênin và nghiệp vụ thanh vận tại Thành phố Hồ Chí Minh

- 1990-1991: Phó Chủ tịch Hội Đồng Đội thành phố Buôn Ma Thuột

- 1991 -1995: Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Buôn Ma Thuột

- 1995 - 5/1997: Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Buôn Ma Thuột

- 5/1997 - 12/2001: Thành ủy viên khóa XI; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố; đại biểu HĐND thành phố Buôn Ma Thuột khóa IX

- 12/2001 - 4/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Buôn Ma Thuột

- 5/2004 - 7/2011: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Bí thư Đảng bộ cơ sở tỉnh Đoàn

- 7/2011 - 12/2015: Phó Trưởng Ban Pháp chế chuyên trách của HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011-2016

- 12/2015 - nay: Tỉnh ủy viên khóa XVI, XVII, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk; Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ cơ quan Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Pháp chế của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.