Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Thu Thủy

Ngày sinh: 7/8/1976

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/1/2009

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật quốc tế, Thạc sĩ Luật kinh doanh toàn cầu

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên
- Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định
- Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Định
- Tỷ lệ trúng cử: 67,82%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/2002 - 3/2005: Công tác tại Công ty Dâu tằm tơ II Bình Định

- 4/2005 - 2/2008: Chuyên viên Ban Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- 2/2008 - 8/2008: Học ngoại ngữ tại Trung tâm SET (TP Hồ Chí Minh)

- 9/2008 - 3/2012: Học tiếng Anh tại Trung tâm ĐH Ngoại ngữ La Trobe Australia. Học thạc sĩ tại ĐH La Trobe Australia

- 3/2012 - 1/2013: Chuyên viên Ban Chính sách-Luật pháp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- 2/2013 - 11/2014: Phó Ban Chính sách-Luật pháp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- 12/2014 - 7/2015: Trưởng Ban Chính sách-Luật pháp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- 8/2015 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Chủ tịch Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.