Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Thủy

Ngày sinh: 15/12/1977

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/7/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
- Phó Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka, Phó Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Brunei, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hungary
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn
- Tỷ lệ trúng cử: 60,09%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn
- Tỷ lệ trúng cử: 67,75%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1999 - 1/2010: Công chức Viện Khoa học kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- 2/2010 - 5/2012: Trưởng phòng Viện Khoa học kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- 6/2012 - 12/2015: Phó Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- 3/2015 - 7/2016: Bí thư Chi bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- 1/2016 - 7/2016: Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- 7/2016 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

- 8/2016 - nay: Phó Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Brunei; Phó Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Srilanca

- 3/2017 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

- 5/2020 - nay: Chi ủy viên Chi bộ Tư pháp thuộc Đảng bộ Văn phòng Quốc hội

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Brunei, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Hungary.