Nguyễn Thị Thúy Ngần

Nguyễn Thị Thúy Ngần

Ngày sinh: 20/1/1972

Giới tính: Nữ

Quê quán: phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/4/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội
- Phó Tổng Thư ký Quốc hội
- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Maroc (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 74,88%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/1994 - 8/2004: Hợp đồng lao động, Chuyên viên tập sự, Chuyên viên Vụ Tổng hợp-Pháp chế, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- 8/2004 - 9/2008: Chuyên viên Vụ Tổng hợp-Pháp chế, Vụ Pháp chế, Trưởng phòng Pháp chế-Lao động Vụ Pháp chế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- 10/2008 - 7/2010: Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- 7/2010 - 11/2011: Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Bí thư Chi bộ, Thư ký-Tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- 12/2011 - 7/2015: Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội, Văn phòng Quốc hội

- 8/2015 - 9/2016: Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị-Phó Chủ tịch Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội

- 9/2016 - 4/2020: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội

- 4/2020 - 7/2021: Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội (8/2020)

- 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; Phó Tổng Thư ký Quốc hội (1/2022), Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Maroc (11/2021); Đại biểu Quốc hội khóa XV.