Nguyễn Thị Thúy Ngọc

Nguyễn Thị Thúy Ngọc

Ngày sinh: 22/7/1982

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/2/2008

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xã hội học

Chức vụ:
- Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nam Định
- Tỷ lệ trúng cử: 59,15%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/2004 - 6/2010: Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định, công tác tại các ban chuyên môn: Gia đình xã hội, Tuyên giáo

- 7/2010 - 10/2011: Phó Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định

- 11/2011 - 12/2014: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định

- 1/2015 - 11/2015: Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định

- 12/2015 - 6/2017: Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định

- 7/2017 - nay: Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định, Chủ tịch Công đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.