Nguyễn Thị Tuyết Nga

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Ngày sinh: 26/4/1971

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/12/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngữ văn

Chức vụ:
- Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Văn phòng Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 85,02%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1993 - 10/1995: Giáo viên Trường Trung học phổ thông Cẩm Bình, Hà Tĩnh

- 11/1995 - 7/2002: Trưởng Bộ môn Văn, Trường Trung học phổ thông Cẩm Bình, Hà Tĩnh

- 7/2002 - 7/2007: Đại biểu Quốc hội khóa XI; Trưởng Bộ môn Văn, Trường Trung học phổ thông Cẩm Bình, Hà Tĩnh; Học tập và bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- 8/2007 - 8/2008: Chuyên viên, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh; Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (từ 10/2007)

- 9/2008 - 3/2010: Chuyên viên Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Văn phòng Quốc hội

- 4/2010 - 10/2013: Phó Vụ trưởng (phụ trách giáo dục); Phó Bí thư Chi bộ Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án Tiến sĩ (2012)

- 11/2013 - 6/2016: Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Văn phòng Quốc hội (Phụ trách Giáo dục-Đào tạo)

- 7/2016: Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Văn phòng Quốc hội (Phụ trách Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp)

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.