Nguyễn Thị Uyên Trang

Nguyễn Thị Uyên Trang

Ngày sinh: 31/8/1982

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/2/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang
- Ủy viên Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Tiền Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 69,28%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/2002 - 7/2005: Ủy viên Ban Chấp hành Huyện Đoàn Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

- 8/2005 - 7/2009: Ủy viên Thường vụ Huyện Đoàn huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

- 8/2009 - 3/2012: Phó Bí thư Huyện Đoàn Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

- 4/2012 - 7/2012: Bí thư Huyện Đoàn Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

- 8/2012 - 2/2013: Bí thư Chi bộ, Bí thư Huyện Đoàn Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

- 3/2013 - 7/2015: Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Bí thư Huyện Đoàn Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

- 8/2015 - 9/2015: Bí thư Huyện Đoàn Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

- 9/2015 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tiền Giang

- 10/2015 - 12/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tiền Giang

- 1/2016 - 2/2016: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Tiền Giang

- 3/2016 - 6/2020: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Tiền Giang, Bí thư Chi bộ Tỉnh Đoàn

- 7/2020 - nay: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Tiền Giang, Bí thư Chi bộ Tỉnh Đoàn

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội.